Từ chối trách nhiệm

1. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng Giavangnhanh.com không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

1.1 Rủi ro

Không có lời khuyên

Thông tin được cung cấp trên Trang web và trong bất kỳ Dịch vụ nào chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là tư vấn pháp lý, kế toán, đầu tư, tài chính hoặc thuế. Do đó, nó không thể được dựa vào như vậy. Nếu bạn cần lời khuyên như vậy, hãy liên hệ với một chuyên gia được cấp phép.

Bạn hiểu rằng không có nội dung nào được xuất bản như một phần của Dịch vụ cấu thành khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược hành động, đầu tư, bảo mật, danh mục chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Bạn hiểu rằng các quan điểm thể hiện trong Dịch vụ là ý kiến ​​riêng của tác giả, rằng giao dịch đầu tư liên quan đến rủi ro và biến động và kết quả trong quá khứ không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy hiệu suất trong tương lai. Dịch vụ có thể chứa các ý kiến ​​có thể khác hoặc mâu thuẫn với những ý kiến ​​trong một phần khác của Dịch vụ.

Bạn hiểu và đồng ý rằng, tùy từng thời điểm, một hoặc nhiều Cộng tác viên hoặc các chi nhánh của họ có thể có một vị trí trong kim loại quý được viết về. Ngoài ra, một số chi nhánh và nhân viên của Giá vàng nhanh đôi khi có thể có các vị trí mua và bán hoặc mua hoặc bán kim loại quý, chứng khoán liên quan đến kim loại quý hoặc các dẫn xuất của chúng, của các công ty được đề cập trong Dịch vụ tương ứng và có thể có các vị trí không nhất quán với những quan điểm được bày tỏ.

Giá vàng nhanh không đưa ra tuyên bố nào về Nội dung do bên thứ ba hoặc do người dùng tạo, Giá vàng nhanh cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Nội dung do bên thứ ba hoặc do người dùng tạo.

Bạn hiểu rằng mọi dữ liệu được cung cấp bởi các nguồn được cho là đáng tin cậy, rằng mọi tính toán được thực hiện bằng dữ liệu đó đều không được đảm bảo bởi các nguồn này, nhà cung cấp thông tin hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác và có thể không đầy đủ.

Đôi khi, có thể tham khảo các bài viết và ý kiến ​​trước đó được công bố trên Trang web. Các tài liệu tham khảo này có thể được chọn lọc, có thể chỉ tham khảo một phần của bài báo hoặc khuyến nghị và có thể không cập nhật. Khi thị trường thay đổi liên tục, thông tin và dữ liệu được công bố trước đây có thể không cập nhật và không nên được liên kết với nhau.

Rủi ro thị trường

Đầu tư vào kim loại quý và thị trường tài chính liên quan đến rủi ro đối với tiền gốc đầu tư và có thể biến động. Mua kim loại quý thường liên quan đến một mức độ rủi ro khiến chúng không phù hợp với một số cá nhân. Bạn nên xem xét cẩn thận sự phù hợp của kim loại quý như một lựa chọn tài chính cá nhân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào có thể ảnh hưởng đến tình hình của bạn. Các tài khoản và sản phẩm kim loại quý không được bảo hiểm bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Canada, Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư Canada hoặc chương trình tương tự khác và có thể bị mất giá trị. Bạn phải luôn tiến hành nghiên cứu và thẩm định của riêng mình và nhận lời khuyên chuyên nghiệp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

1.2 Loại trừ Bảo hành

Thông tin trên trang web

Thông tin, tài liệu và nội dung được cung cấp trên Trang web hoặc trong bất kỳ Dịch vụ nào (ở đây gọi chung là “Nội dung”) được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ hoàn toàn do bạn tự quyết định. rủi ro. Giá vàng nhanh không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Nội dung được cung cấp trên Trang web và Dịch vụ, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về tính hữu dụng, độ chính xác, tính đầy đủ, độ tin cậy, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, và không vi phạm.

khả dụng

Giá vàng nhanh không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng các Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào có sẵn hoặc có được trên đó sẽ được cung cấp trên cơ sở không bị gián đoạn và sẽ không có sự chậm trễ, khó khăn khi sử dụng, lỗi, vi phạm bảo mật, thiếu sót hoặc mất thông tin được truyền tải.

Giá vàng nhanh không tuyên bố hay bảo đảm rằng các Trang web hoặc Dịch vụ phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở tất cả các khu vực tài phán bên ngoài Canada. Vui lòng lưu ý các luật và quy định hiện hành của quốc gia bạn.

2. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Giavangnhanh.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Giavangnhanh.com

2.1 Quyền riêng tư & Bảo mật

Giá vàng nhanh tuân thủ các biện pháp bảo mật cao nhất để đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo vệ khỏi hành vi trộm cắp, mất mát và tham nhũng cũng như chống lại việc lạm dụng và thay đổi bất kỳ dữ liệu nào của bạn được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Tuy nhiên, khi bạn truy cập tài khoản của mình thông qua thiết bị đầu cuối máy tính công cộng hoặc không bảo mật hoặc nếu bạn chọn chia sẻ tên người dùng và mật khẩu tài khoản của mình (“Thông tin nhận dạng điện tử”), Giá vàng nhanh không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn.

Giá vàng nhanh tôn trọng quyền riêng tư của bạn ( xem chính sách quyền riêng tư của Giá vàng nhanh ). Tuy nhiên, các thông tin liên lạc không được bảo vệ qua Internet, chẳng hạn như qua email hoặc điện thoại di động, không được bảo mật hoặc an toàn, có thể bị chặn, bị mất hoặc bị thay đổi. Chúng tôi thực sự khuyên bạn không nên đưa thông tin riêng tư và nhạy cảm vào bất kỳ thông tin liên lạc không được bảo vệ nào với Giá vàng nhanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở số tài khoản, số dư, mật khẩu, Thông tin nhận dạng điện tử, v.v.

Giá vàng nhanh đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi liên lạc qua email, tin nhắn văn bản hoặc các hình thức tương tự như liên lạc không được bảo vệ, cho dù do bạn hay Giá vàng nhanh khởi xướng. Giá vàng nhanh sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các phương thức liên lạc đó.

2.2 Không chịu trách nhiệm

Giá vàng nhanh sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc mẫu mực hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc trừng phạt nào (bao gồm cả lợi nhuận bị mất hoặc tiền tiết kiệm bị mất), phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ; với việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng hoặc truy cập Trang web hoặc Dịch vụ; hoặc với các liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác, cho dù có phải do lỗi hoặc sơ suất của Giá vàng nhanh gây ra hay không và Giá vàng nhanh có biết rằng những tổn thất hoặc thiệt hại đó có thể xảy ra hay không.

2.3 Bất khả kháng

Giá vàng nhanh sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc không thực hiện các nghĩa vụ của mình dưới đây do hỏa hoạn, virus máy tính, lỗi mạng, lỗi phần cứng máy tính, cháy nổ, lũ lụt, sét đánh, hành động khủng bố, chiến tranh, nổi loạn, bạo loạn, phá hoại, mệnh lệnh hoặc yêu cầu của bất kỳ chính phủ hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác, thay đổi luật pháp, đình công, bế xưởng hoặc tranh chấp lao động khác, hoặc các sự kiện hoặc tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ, nhưng Giá vàng nhanh sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để giảm thiểu nguy hiểm hoặc tổn thất cho bạn do hậu quả của các sự kiện đó.

Nếu bạn cần biết thêm bất cứ thông tin nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: [email protected].